• Thema bijeenkomsten

  De afgelopen twee jaar heeft de technische commissie verschillene thema bijeenkomsten georganiseerd. Hieronder een overzicht. In de eerste kolom kun je klikken op het thema en wat extra informatie vinden.

  Jeugdbeleidsplan - onderdeel Technische lijn
  Dit boekje is bedoeld als houvast voor jeugdtrainers. Er wordt op een duidelijke manier aangegeven welke technieken en vaardigheden er per niveau aangeleerd moeten worden. Een duidelijke leidraad voor trainers, coaches, begeleiders en TC.

  Per leeftijdscategorie wordt aangegeven welke leerdoelen er zijn en via welke trainingsopbouw de doelen bereikt kunnen worden. Hiernaast wordt per leeftijdscategorie kort stilgestaan welke ontwikkeling de jeugd doormaakt en welke kenmerken hierbij horen.

  Als laatste worden een aantal ideeën aangereikt waarmee de coaches, trainers, begeleiders de jeugdleden verder enthousiast kunnen maken en worden een aantal informatiebronnen genoemd. 

  Het Meerjaren Opleidingsplan Volleybal van de NeVoBo
  Het Meerjaren Opleidingsplan Volleybal (MOV) is een gestructureerde en inzichtelijke meerjaren opleidingsweg en is erop gericht om te helpen het allerbeste uit de (jeugdige) volleyballer te halen. Het MOV is verwerkt in een praktische tool en houdt rekening met het feit dat kinderen groeien en ontwikkelen en dat dit proces per kind kan verschillen. Het ondersteunt de trainer bij het bepalen van de trainingsinhoud en beschrijft de routes voor de ontwikkeling van de jeugd in het volleybal.

  Met de kennis, beelden, technieken en praktijkvoorbeelden kan iedereen die bezig is met de technische kant van het volleybal hier zeker zijn voordeel mee doen. De Nevobo heeft in samenwerking met Scope=Volleybal verschillende modules ontwikkeld over techniek, tactiek en teamfasering die gebaseerd zijn op het MOV en toepasbaar zijn op individueel, team en verenigingsniveau. Alle informatie over het Meerjaren Opleidingsplan Volleybal en de modules zijn te vinden op de website: www.scope-volleybal.nl

  Mocht je vragen hebben over de thema's, de technische lijn of het MOV? Neem dan contact op met de Jeugdcoördinator

 • Rollen

  1. Grote uitstap naar links of rechts maken
  2. Lichaam over knie brengen
  3. Bal spelen met twee armen
  4. Knie indraaien
  5. Zijkant lichaam naar de vloer
  6. Afrollen over zijkant lichaam

  PDF Link

 • Duiken

  1. Lichaam laag bij de grond
  2. Grote stap voorwaarts (uitvalstap)
  3. Lichaam over knie brengen
  4. Bal spelen
  5. Opvangen twee handen
  6. Doorschuiven over borst
  7. Geen knieën aan de grond

  PDF Link

 • Onderhands

  1. Bolle rug
  2. Duimen evenwijdig (vingers naar beneden wijzen)
  3. Vlak passvlak (plank maken)
  4. Schouders optillen (??Ik weet niet??)
  5. Balansvoet, steunvoet (rechtervoet voor)
  6. Wijde schrede (voeten uit elkaar)
  7. Inveren (lichtjes door de knieën)
  8. Schouders voor heupen (balans naar voren)
  9. Smal (schouders en armen dicht bij elkaar)

  PDF Link

 • Bovenhands

  1. Spelen met vingers
  2. Handen in een kommetje
  3. Duimen wijzen naar elkaar
  4. Wijsvingers wijzen naar elkaar
  5. Overige vingers spreiden om de bal
  6. Duimen wijzen naar de neus, ellebogen uit elkaar
  7. Bal voor je pakken, moet op voorhoofd vallen
  8. Bij set-up staat voet aan netkant voor
  9. Bal nawijzen
  10. Kracht vanuit de benen

  PDF Link

 • Aanval

  1. Aanloopritme = links-rechts-stop-hob
  2. Aanwijshand naar voren = Lichaamshoek
  3. Elleboog slagarm op oorhoogte
  4. Lichaamsbeweging = ??grote C??
  5. Slag = ??klappen van de zweep??
  6. Hand beweging = ??kleine C??
  7. Landing = ??twee voeten in de klei??

  PDF Link

 • Blok

  1. Hoek armen is afstand tot het net
  2. Duimen wijzen naar boven
  3. Spanning op de kuiten
  4. Lift met armen en strekken uit de tenen
  5. Armbeweging is het maken van een hartvorm
  6. Scherpe hoek lichaam maken op hoogste punt
  7. Tenen naar boven trekken op hoogste punt

  PDF Link

 • Trainingsopbouw

 • V  eel balcontacten
  O  pen communicatie
  L  ol
  L  eren
  E  igenverantwoordelijkheid
  Y  ell

  PDF Link

 • Spelverdelen

  1. Verplaatsingssnelheid (BH spelen!)
  2. Open voor de bal, zicht op veld
  3. Heupen achter de bal
  4. Rechtervoet voor
  5. Tempo van de bal
  6. Afstand bal t.o.v. het net na de set-up
  7. Acties na de set-up

  PDF Link