• TC Commissie

  De technische commisie (TC) vervult binnen de vereniging een actieve rol en draag zorg voor alle zaken van volleybaltechnische aard. Het doel van de TC is voor de spelers van Jupiter de omstandigheden dusdanig te organiseren dat een goede prestatie en plezierig spel mogelijk is. De TC is er voor alle competitiespelende leden en de mini??s.

  De taken van de TC bestaan uit:

  Het indelen van teams
  Elk seizoen deelt de TC de senioren- en jeugdteams in. Tijdens het seizoen zorgen de heren-, dames en jeugdcoördinatoren ervoor dat ze op de hoogte blijven van hoe het spelers vergaat. Met behulp van jaarlijkse evaluatieformulieren en evaluatiegesprekken worden de teams voor het volgend seizoen ingedeeld.

  Het aantrekken van trainers
  De TC streeft ernaar elk team te voorzien van een geschikte trainer (tenzij een team daar geen prijs opstelt). Verenigingstrainers spelen hierbij een grote rol. Indien nodig wordt er buiten de vereniging naar een geschikte kandidaat gezocht.

  Het plannen en indelen van trainingen
  De TC deelt jaarlijks de trainingstijden in. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de wensen van de teams en trainers ten aanzien van het aantal keren trainen en de trainingstijd. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de beschikbare zaalruimte in Sporthal de Noordzijde.

  Het verzorgen van de inschrijving bij de Nevobo en indeling wedstrijdprogramma
  De TC verzorgt jaarlijks de inschrijving bij de Nevobo. Dit betreft zowel de inschrijving in de juiste klasse als de aanlevering van voorkeuren ten aanzien van het wedstrijdprogramma.

  Doorstroming van spelers
  Doorstroming van spelers naar een hoger niveau is een belangrijk speerpunt voor de TC. Onder leiding van de TC wordt gekeken welke (jeugd)spelers mee kunnen trainen met hogere (senioren)teams. In overleg met trainers en teams worden de (jeugd)spelers bij teams ondergebracht voor een training per week met de mogelijkheid tijdens wedstrijden in te vallen indien nodig.

  Het ondersteunen van trainers
  Jupiter vindt het belangrijk dat er één lijn is waarbinnen alle spelers en speelsters volleybal leren. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de basistechnieken. Om dit te realiseren organiseert de TC themabijeenkomsten. In deze themabijeenkomsten worden alle technieken met de trainers doorgenomen en aangeleerd volgens het principe ??train de trainer??.