• In januari 2017 kwam de laatste papieren Jupmail uit. We (= de PR-commissie in overleg met de rest van het bestuur) hebben toen gemeend deze Jupmail te moeten afschaffen, want het kostte altijd heel veel tijd om ‘m te maken, en we communiceerden beter via de email en via apps.

    Toch moeten we na bijna 3 jaar constateren dat het toch wel een gemis is dat er niet meer één documentje of medium is waarin allerlei relevante en minder relevante informatie bij elkaar wordt gebracht.
    De ‘echt belangrijke’ informatie zoals de informatie vanuit de TC en de zaalfuncties wordt afzonderlijk gemaild, en we appen ons ook suf over allerlei praktische zaken, maar gewoon leuke dingen en minder belangrijke informatie die toch wel leuk is om te weten belandt nu tussen wal en schip.
    In het kader van het beleidsplan dat we voor Jupiter aan het maken zijn (hierover later meer) hebben we vorige maand gemeend toch weer een Jupmail te gaan maken, maar dan in wat uitgeklede vorm (dus niet meer met alle zaalfuncties, dat blijft gewoon afzonderlijk gecommuniceerd worden) en louter digitaal.

    De eerste kan je hier lezen. Veel leesplezier!