• Nu de laatste competitiewedstrijden zijn geweest, stuur ik jullie ter afsluiting van het seizoen weer een bericht wat er de afgelopen tijd binnen Jupiter heeft gespeeld.

  Op de Algemene Ledenvergadering in maart waren er van (bijna) alle seniorenteams twee of meer afgevaardigden aanwezig, wat bij mij een gevoel van grote betrokkenheid gaf. Op deze vergadering is besloten om in maart geen stroopwafelactie meer te houden, maar dit voorlopig om te zetten in een contributieverhoging. Daarnaast is er een activiteitencommissie in het leven geroepen, die bestaat uit leden van voornamelijk Dames 1 en Heren 1. De opdracht die zij zichzelf hebben meegegeven, is het organiseren van activiteiten, die saamhorigheid en/of financiƫn tot doel hebben. Ik heb hier hoge verwachtingen van!

  De leden van de Denktank (aangevuld met een aantal andere enthousiastelingen) hebben in de afgelopen maanden weer het Smashbaltoernooi georganiseerd en een bijdrage geleverd aan de Koningsspelen, waarvoor mijn hartelijke dank!

  De AVG-werkgroep is bezig geweest met het maken van een verwerkersovereenkomst, zodat naast het externe beleid het nu ook intern goed met de privacy geregeld is. Deze verwerkersovereenkomst moet nog wel even op de bestuursvergadering van mei besproken en goedgekeurd worden.

  In het kader van Veilig Sportklimaat, is het van belang dat alle trainers een VOG krijgen. De aanvraag voor de VOG’s is in behandeling bij de NeVoBo.

  Het team van mini 4 met Marije, Indy en Lynn, is onder leiding van trainer/coach Marco Rietveld kampioen geworden. Gefeliciteerd! Bij de seniorenteams hebben we (helaas) geen kampioenen mogen huldigen. Dames 2 heeft nog wel geprobeerd om met een promotietoernooitje alsnog in de tweede klasse terecht te komen, maar dat is niet gelukt. Dames 1 heeft zich, door het winnen van een degradatiewedstrijd, gehandhaafd in de eerste klasse.

  De samenstelling van de TC is met ingang van het nieuwe seizoen veranderd. Op het eindfeest hebben we de aftredende leden, Bianca te Poele, Petra de Goeij, Theo de Goeij en  Willem van der Werf met een bloemetje bedankt voor hun (soms jarenlange) inzet. Zij zullen nog behulpzaam zijn bij het maken van de nieuwe indeling, waarvoor jullie dit jaar digitaal een formulier hebben ontvangen. Vivian Streng heeft 4 nieuwe mensen gevonden om samen met haar de nieuwe TC te vormen. Dit zijn Cyrelle Spruijt, Leonie Verbree, Robin van der Laan en Jop Verweij. Veel succes met jullie nieuwe taak!

  Ook heeft Anouk Miltenburg na 5 jaar haar taak als secretaris neergelegd. Zij heeft haar werk als (linker- en) rechterhand van de voorzitter altijd zeer nauwgezet gedaan, waarvoor zij ook op het eindfeest na een bedankwoordje een bloemetje heeft ontvangen. Ilse Schoenmakers heeft zichzelf aangemeld om de taak van Anouk over te nemen. Ilse, welkom in het bestuur!

  Tenslotte is de kampcommissie druk bezig met de voorbereidingen van het Jeugdkamp, wat weer heel erg gezellig gaat worden!

  Rest mij jullie allemaal nog een aantal leuke trainingen toe te wensen en een mooie zomer.

  Met sportieve groet,
  Michel de Goeij.