• Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 26 november 2018 om 20.00 uur in de bestuurskamer van sporthal De Noort Syde.

  De agenda luidt als volgt:

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Notulen vorige vergadering; Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2018
  4. Ingekomen stukken
   - Speculaaspoppen / Stroopwafel actie
  5. Mededelingen
   A) Begroting 2019
   B) Vaststellen contributie 2019
  6. Benoeming financiƫle commissie
  7. Bestuursverkiezing
  8. Rondvraag
  9. Sluiting